ŻYCIE w roli głównej – w I LO w Malborku

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku uczniowie klasy 1 C ponadpodstawowej, którzy szczególnie interesują się biologią i chemią, poszerzają również swoje umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego. Pod kierunkiem nauczyciela – specjalisty w trakcie zajęć lekcyjnych zdobywają wiedzę z dziedziny medycyny ratunkowej. Poznają nie tylko podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy, lecz także wskazówki, jak sprawić, by młody człowiek nie bał się interweniować w sytuacji zagrożenia życia.

Młodzież I LO w Malborku brała więc aktywny udział zarówno  w manewrach ratowniczych zorganizowanych w Malborku z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, ale także systematycznie w ramach wolontariatu przeprowadza pogadanki w przedszkolach na temat bezpieczeństwa i zasad zachowania w sytuacji niebezpiecznej. Do udziału w akcji „Bezpieczni nad wodą” angażuje licealistów Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jako młodsi ratownicy: Liliana Szpaczyńska (z klasy 1A ponadpodstawowej), Alicja Krauze (z klasy 3C) i Jakub Grapentyn (z klasy 1C ponadpodstawowej) prowadzą zajęcia w malborskich przedszkolach, przekazując wiedzę dotyczącą  zachowania nad wodą i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów związane bezpośrednio z praktyką medycyny ratunkowej odbywają sią w I LO w Malborku cyklicznie. Już w drugim miesiącu trwania bieżącego roku szkolnego dwie klasy pierwsze ponadgimnazjalne (klasa 1 A oraz klasa 1 C) w auli szkoły odbyły szkolenie z pierwszej pomocy. Certyfikaty, które otrzymali uczniowie, świadczą o tym, że czas poświęcony na medyczne czynności ratunkowe wykorzystany został z sukcesem.

Biorąc pod uwagę szerokie zaangażowanie uczniów w działania związane z pomocą przedmedyczną Dyrektor Hanna Lalak na spotkaniu z członkami zakonu joannitów w Urzędzie Miasta Malborka odebrała w październiku 2019 r. przekazany szkole sprzęt do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy: torbę lekarską, defibrylator do ćwiczeń, ciśnieniomierz oraz apteczki.