Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

„Wybieram Wybory”

Dnia 11 marca w auli szkoły I LO w Malborku odbyło się spotkanie w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński. Zajęcia w szkole prowadził Pan Jakub Raciborski, z zaproszenia skorzystał również Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz.

Głównym celem projektu było przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego praz zachęcenie do aktywnego zaangażowania w lokalnym społeczeństwie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez przygotowanie i realizację projektu społecznego w naszym mieście.

Uczniowie biorący udział w spotkaniu zostali podzieleni na grupy. Przydzielono im konkretne role odpowiadające funkcjom w radzie miejskiej. W ten sposób, poprzez aktywny udział w debacie, uczniowie mogli lepiej zrozumieć funkcjonowanie i mechanizmy działanie rady miejskiej.

Uczestnikom podobała się interesująca i oryginalne forma spotkania. Dzięki temu lepiej poznali zasady działania rady. Na pewno wyrażą chęć  uczestnictwa w dalszych spotkaniach.

   Uczennica klasy Ia Paulina Machcińska