Malbork: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły.

Malbork: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z infrastrukturą na dziedzińcu szkoły. Numer ogłoszenia: 81327 – 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna – pobierz plik Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) […]

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku szkoły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dot. termomodernizacji budynku szkoły 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 (nazwa firmy i adres zamawiającego) 2.   Przetarg nieograniczony nie przewyższający kwoty określonej w art. 11 ust.1 pkt 8 (określenie trybu zamówienia) 3.  www.zso.malbork.com (adres strony internetowej na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj więcej