Debata oksfordzka -wyzwaniem  i ciekawym doświadczeniem uczniów Sienkiewiczówki.

Żuławy nie są dobrym miejscem do życia” – taką tezę musieli obalić lub obronić uczestnicy debaty oksfordzkiej, w której wzięli udział uczniowie Sienkiewiczówki  wraz z Zespołem Szkół Technicznych,   II Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nr 3  w Malborku.

            Debata odbyła się w czwartek (8 grudnia) br. w sali konferencyjnej Technikum nr 3 w ramach projektu “Centrum Wsparcia Doradczego Plus – Partnerstwo: Obszar Funkcjonalny Żuławy”, zainicjowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem debaty było Starostwo Powiatowe w Malborku przy współpracy dyrektora Technikum nr 3 w Malborku oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich.

            Celem spotkania było pogłębienie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Malborka. Debata miała za zadanie obronić lub obalić tezę sformułowaną na początku spotkania: “Żuławy nie są dobrym miejscem do życia”.             Młodzież wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną na temat Żuław i żarliwie broniła argumentów swojej strony. Utrudnieniem dla debatujących był fakt, że uczestnicy wylosowali stronę debaty na godzinę przed spotkaniem. Musieli zatem być przygotowani na argumentację zarówno propozycji, jak i opozycji oraz umieć obronić argumenty, z którymi nie musieli się w rzeczywistości zgadzać. Naszą szkołę reprezentowali obecni maturzyści: Robert Puczka oraz Piotr Zakrzewski, którzydoskonaleprzygotowali siędo rzeczowej argumentacji, będąc w propozycji. Debata przebiegała zgodnie z zasadami,  a więc można było dyskutować i spierać się siłą argumentów w kulturalny sposób, bez obrażania i wyśmiewania mówców z przeciwnego zespołu. Było to niezwykłe doświadczenie dla wszystkich debatujących uczniów. Opanowanie zasad teatralnej oprawy spotkania  przy jednoczesnym zachowaniu istoty przekazu,  umiejętność skupiania na sobie uwagi słuchaczy czy budowanie argumentacji, to najważniejsze korzyści. Umiejętność komunikacji to obecnie kompetencja przyszłości. Dzięki takiemu przedsięwzięciu uczniowie mieli okazję kształtować i doskonalić tę umiejętność.

            Niezwykłą rolę miała publiczność, która mogła poszerzyć wiedzę o naszym regionie oraz zwrócić uwagę na sprawy nurtujące mieszkańców, wyrażając przy tym  opinię dotyczącą miejsca, w którym żyją.

             Zebrany podczas spotkania materiał posłuży do sformułowania celów oraz przedsięwzięć na etapie pracy nad strategią dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. Gratulacje dla debatujących!

2016-09-08 08.35.30 (Kopiowanie)

Zdjęcie 1 z 500