DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Drodzy nauczyciele!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowania za trud związany z przygotowaniem naszych uczniów na spotkanie dorosłego świata, za trud związany z odkrywaniem uczniowskich możliwości i talentów, za udział w ich późniejszych sukcesach życiowych.

Drodzy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku!

Życzę Wam, aby nasza szkoła była dla Was miejscem, gdzie zdobywacie nie tylko wiedzę książkową, ale także wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Życzę wszystkim, by szkoła stała się nie tylko miejscem codziennej pracy, ale przede wszystkim miejscem realizacji naszych pasji, miejscem, w którym w duchu optymistycznego nastawienia inspirujemy się wzajemnie do tworzenia rzeczy wielkich.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję również do wszystkich pracowników administracji i obsługi naszej szkoły. Dziękuję, że rozumiecie nas Państwo, wspieracie i podejmujecie wyzwania służące jakości edukacji na miarę istniejącego już blisko 75 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku.

Hanna Lalak

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku