„Energetyczne spotkania”

Uczniowie I Liceum uczestniczyli w dwudniowych wykładach o energetyce prowadzonych przez inżynierów i studentów Politechnik Warszawskiej i SKN energetyk SGH w Warszawie Dawida Dymka i Grzegorza Rosłoniec w ramach projektu „Wake-up, Warszawska Akademia Energetyki u Podstaw 2023″ oraz ,,Wake-up, Energetyka Atomowa”. Podczas zajęć uczniom zostały przedstawione zasady funkcjonowania sieci energetycznych w naszym kraju, a także sposoby wytwarzania energii. W świetle sytuacji geopolitycznej, oraz kryzysu klimatycznego temat energii stał się obszarem do szerokiej debaty.
Dla tych bardziej zainteresowanych odbył się kolejne zajęcia przybliżające zagadnienia związane z energetyką jądrową.


Problem ten budzi dużo kontrowersji w naszym społeczeństwie. Powodem takiego stanu jest głównie brak dostatecznej informacji o tej formie energii, a także częste pojawianie się w środkach masowego przekazu szeregu nieprawdziwych informacji, dotyczących np. przyczyn nieukończenia budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu lub też przyczyn i skutków awarii elektrowni w Czarnobylu.
Wykłady te doskonale wplatają się i uzupełniają tematykę projektu „Postaw na Słońce” realizowanego w naszej szkole, którego realizacja pozwala na dalsze zgłębianie tematu energetyki.