XLIX Olimpiada Historyczna z udziałem uczniów I LO w Malborku

14 i 19 stycznia 2023 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się zawody II stopnia eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Historycznej, w których wzięło udział sześcioro uczniów naszej szkoły: Karolina Wojniak (4a), Konrad Janusz (4b), Marcin Mierzwiński (3a), Kacper Jeżak (3b), Cyprian Piróg (1a), Szymon Owczarek (1b).

Eliminacje II stopnia obejmują część pisemną i ustną. W części pisemnej uczniowie piszą wypracowanie na jeden z sześciu tematów (ustalonych przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów) obejmujących następujące specjalności: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce. Eliminacje pisemne trwają 180 minut.

Do eliminacji ustnych zawodów II etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy z pracy pisemnej uzyskali ocenę co najmniej dobrą. W części ustnej uczniowie odpowiadają na pytania: z zakresu wybranej specjalności (do wyboru: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r.,
6) historia parlamentaryzmu w Polsce); z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony); z zakresu lektur przygotowanych na etap szkolny i okręgowy (przynajmniej 5 lektur, 3 lektury z wykazu Komitetu Głównego, 2 lektury zaproponowane przez ucznia).

Z wynikiem pozytywnym zawody II stopnia eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Historycznej ukończyli: Karolina Wojniak (4a), Cyprian Piróg (1a), Szymon Owczarek (1b).

            Ukończenie II stopnia eliminacji z wynikiem pozytywnym nie oznacza automatycznego awansu do finału Olimpiady Historycznej (etapu III – eliminacji centralnych). Do 31 stycznia 2023 r. Komitety Okręgowe dostarczą do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi. Ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji nastąpi 17 lutego 2023 r.

Gratulujemy i czekamy na wyniki!

Jacek Jakusik