FILMOWE SUKCESY

Uczniowie 2 klasy o profilu humanistyczno-prawnym: Zuzanna Omieczyńska i Szymon Baźmierowski wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „SnapPoetica” organizowanym przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury na najciekawszą realizację utworu poetyckiego w formie multimedialnej.

Konkurs skierowany był do osób poniżej 21 roku życia, a forma pracy multimedialnej była dowolna. Można było nagrać recytację, stworzyć do niej animację, zaśpiewać, czy też przygotować etiudę filmową. Zuzanna i Szymon przygotowali film inspirowany wierszem C. K. Norwida pt. „Sieroty”, który uzyskał aprobatę jury i zdobył II miejsce.

Autorką scenariusza jest Zuzanna, która także wystąpiła w filmie, natomiast zdjęcia i montaż to zasługa Szymona.