GAUDEAMUS DLA EDUKACJI PRAWNEJ W I LO

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to szkoła, która kształci kreatywnych, zaangażowanych, otwartych i ciekawych świata młodych ludzi. Przygotowując  do podjęcia między innymi takich kierunków studiów, jak prawo, administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, politologia, czy historia, oferuje swoim uczniom elementarną wiedzę o istocie prawa. Tym samym uczniowie szkoły zyskują świadomość prawną, czyli umiejętność poruszania się w ramach rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego. Poznając zasady funkcjonowania różnych instytucji młodzież zdobywa fundamentalną wiedzę na temat prawnych uwarunkowań życia, aby świadomie korzystać z przysługującej jej zdolności do czynności prawnych.

Jeszcze przed rozpoczęciem 6. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej Dyrekcja I LO w Malborku, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w spotkaniu z mediatorami, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego oraz sędziami Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Malborku. Tematem spotkania były „Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkołach.”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia oraz Tygodnia Mediacji I Liceum Ogólnokształcące w Malborku odwiedziła Pani adwokat Joanna Wojniło, która przeprowadziła w szkole trzy spotkania z młodzieżą z ramienia Fundacji ibuk.org.pl prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu malborskiego.

12 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2 B w ramach edukacji prawnej już po raz kolejny mieli okazję porozmawiać z sędzią, zadać nurtujące pytanie, usiąść za stołem sędziowskim w budynku Sądu Rejonowego w Malborku. Stojąc przed trudną decyzją wyboru zawodu, być może po wizycie w sądzie utwierdzą się w przekonaniu, że chcą w przyszłości być prawnikami.