Historia i wiedza o społeczeństwie (J. Jakusik)

Dokumenty dotyczące pracy nauczyciela (Jacek Jakusik):

Rozkłady materiału i kryteria oceniania: