I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku – „ JEST EKO”.

   I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza przystąpiło do Programu Polska Stolica Recyclingu. Główną ideą programu jest wzrost świadomości ekologicznej oraz propagowanie właściwych postaw na rzecz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

             Cała społeczność szkolna Sienkiewiczówki wspiera miasto Malbork w walce o tytuł Polskiej Stolicy Recyclingu. Za każde 100 kilogramów elektrycznych śmieci organizator akcji – Fundacja Odzyskaj Środowisko wręczy sadzonkę drzewa, w ten sposób powstanie „Elektryczny Las”.          Uwaga! Szkoła, która zbierze najwięcej elektrycznych, śmieci wygra 50 000 złotych! Walczymy o ten tytuł! Czekamy na elektrośmieci do 30 listopada.

Małgorzata Konkol – Cioch

Piotr Zimbał