Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku otrzymało dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przyznane rządowe wsparcie finansowe w (wysokości 15 tysięcy złotych)  wydatkowano na nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie biblioteczne oraz wyposażenie biblioteki. Pozostała  kwota zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, w tym  lektur szkolnych.

            Biblioteka szkolna przystępuje do realizacji działań  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa według Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Nauczyciele bibliotekarze