I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku z tytułem Najaktywniejszej Szkoły  w Dniu Przedsiębiorczości 2021 roku!

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przyznała Sienkiewiczówce  tytuł  Najaktywniejszej Szkoły  w Dniu Przedsiębiorczości 2021 roku.

            Szkoła, dzięki inicjatywie Izabeli Łukasiewicz, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości i doradcy zawodowego,  aktywnie włączyła się po raz kolejny w Dzień Przedsiębiorczości, w tym roku po raz pierwszy w formule  online! Wykorzystując  nowoczesne technologie pokazano gotowość dostosowania się do zmian.

            Dzień Przedsiębiorczości to ogólnopolska inicjatywa sprzyjająca podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

            Na zaproszenie udziału w tym przedsięwzięciu odpowiedziały bez wahania: Beata Lipecka- Płocharska, właścicielka studio fitness Rusz się z Beti oraz Ludmiła Szewczyk, która prowadzi od kilku lat salon Forever nalis. Uczniowie mogli zdobyć cenne informacje i wiedzę dotyczącą nie tylko założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ale także niepowtarzalną okazję do zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat wybranego zawodu. Bezpośredni kontakt z osobą, która tę pracę wykonuje stwarza możliwość pogłębienia wiedzy o danym zawodzie, a także zdobycia informacji o tym, jakie cechy i umiejętności są niezbędne do jego wykonywania. Warto uczyć się od praktyków! Prelegentki podkreślały, że najważniejsza w określeniu swojej ścieżki zawodowej jest pasja. To dzięki niej udało się im pokonać niejedną porażkę!

            Ponadto w Dniu Przedsiębiorczości Anna Michalak, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku,  poprowadziła webinar  Jaką umowę podpisuję czyli prawne formy zatrudnienia. Temat istotny i niezwykle praktyczny dla młodych ludzi podejmujących pracę dorywczą czy sezonową.

            I Liceum Ogólnokształcące współpracując od lat z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku chętnie włącza się inicjatywy tejże instytucji. Wspólnie realizowano międzypokoleniowy projekt Poł@ączeni, gdzie uczniowie I LO edukowali seniorów w zakresie językowym ( język angielski i rosyjski) oraz informatycznym, poza tym  aktywnie uczestniczy, rok rocznie, w Tygodniu Przedsiębiorczości czy w Targach Przedsiębiorczości organizowanych przez placówkę.

            Od kilku lat szkoła współpracuje ściśle z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, realizując na zajęciach podstaw przedsiębiorczości programy Moje finanse, Otwarta firma czy wspomniany Dzień Przedsiębiorczości.

            Niewątpliwie zaszczytny tytuł Najaktywniejszej Szkoły jest dla nas wielkim wyróżnieniem,   ale i nagrodą!

Izabela Łukasiewicz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy