II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

Dnia 22 września w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej odbyła sie II Pomorska Uczniowska Konferencji Naukowa organizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

 Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej temat przewodni, czyli „Wszechświat.

Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce”, połączył nauki ścisłe, przyrodnicze oraz humanistyczne. Obok uznanych autorytetów i nauczycieli akademickich prelegentami byli najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Jednym z prelegentów konferencji był  Michał Zdziennicki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku  z referatem  „Zrozumienie przestrzeni jako klucz do poznania wszechświata”. Praca ucznia wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy i dała powód do ożywionej dyskusji.

Wśród publiczności znalazła się również grupa słuchaczy z I LO w Malborku.

Organizatorami wydarzenia byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Patronat

honorowy nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Pomorski Kurator Oświaty.