II sesja Młodzieżowej Rady Miasta

sesja młodzieżowej rady miastaDnia 17.09.2014r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Malbork podczas, której zaprezentowano sprawozdanie z jej działalności (odbyły się m.in.: turniej piłki siatkowej, wyjazd do Warszawy, spotkanie z delegacją francuską, ratyfikacja umowy z miastem Offanga (Włochy), Kontenery Wolności).

Poza tym poznaliśmy wyniki konkursu fotograficznego „Zdjęcie życia”. Zwycięzcą została Edyta Sołtys, a tuż za nią Rafał Sękara i Laura Rzeszka. Zostali oni obdarowani atrakcyjnymi nagrodami.

Ważnym elementem spotkania było ślubowanie i uchwalenie nowego radnego Adriana Mechuta, ucznia pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Spośród uczniów klas pierwszych mamy jeszcze troje radnych, którzy już wcześniej działali w radzie: Justynę Okrucińską, Pawła Zimę oraz Karolinę Niezgodę.

Obecny na posiedzeniu był również pan burmistrz Andrzej Rychłowski, któremu mogliśmy zadać wiele pytań. Dowiedzieliśmy się więcej na temat nowego systemu oznakowania śródmieścia, który jest istotny, zwłaszcza dla obecnych i przyszłych kierowców.

Kolejna sesja odbędzię się już w grudniu.