Uwaga przedłużenie terminu konkursu na pracownika do dnia 25.09.2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w ZSP 1. Osoba aplikująca na ww. stanowisko winna się legitymować następującymi kwalifikacjami:

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Praktyka zawodowa: przynajmniej 10 lat w kadrach i płacach w tym przynajmniej 2 lata w kadrach i płacach szkolnych

Wymagania konieczne: Doskonała znajomość dokumentów:

Karta Nauczyciela,

Program płacowo – kadrowy SQOLA

Program Płatnik,

Programy Word i Excel

 

Zakres obowiązków:

Sporządzanie listy płac,

Naliczanie i wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego, chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego itp.

Realizacja rozliczeń ZUS,

Realizacja składek ZUS i sporządzenie deklaracja,

Zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin,

Sporządzanie IWA – zatrudnienie i wskaźnik wypadków w pracy,

Rozliczanie do ZUS zatrudnionych emerytów,

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

Roczne rozliczanie potrąconych zaliczek na podatek – PIT-4R, PIT 8A

Rozliczanie pracowników z US – PIT 11, PIT 40,

Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań płacowych i GUS,

Sporządzanie RP – 7

Obsługa ZFŚS, rozliczanie i wypłaty,

Prowadzenie akt osobowych pracowników,

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań do starostwa,

Planowanie wydatków budżetowych dot. odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej,

Uczestnictwo w pracach związanych z inwentaryzacja majątku ZSP 1,

Współpraca z dyrekcją przy opracowywaniu wszelakich sprawozdań,

Sporządzanie kalkulacji płac,

Obsługa spłat pożyczek z ZFM i KZP

 

Aplikacje z kompletem dokumentów i listem motywacyjnym należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych: „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac” w sekretariacie szkoły do dnia 25 września 2014 roku do godz. 12.00. O terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani.