In memoriam

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami,

którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na wspólne spotkanie.

Antoine de Saint-Exupery

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Barbary Pieszko

wieloletniej nauczycielki I LO w Malborku.

 

Łącząc się w żałobie i smutku,

całej Rodzinie, bliskim i przyjaciołom

składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

w Malborku