Kolejne szkolenie dla uczniów I LO w Malborku.

Dnia 21 października 2019 roku uczniowie klasy 1a/3 i 1c/3  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku wzięli udział w szkoleniu pt. Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Młodzież poznała korzyści wynikające z legalnego zatrudnienia oraz zagrożenia , które mogą pojawić się podczas wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie.

Druga część spotkania dotyczyła postępowania w razie wypadków przy pracy i sytuacji zagrożeń, zasady ewakuacji  a także zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenia zorganizowała firma Safety Group JJ oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.