Olimpiada Zwolnieni z Teorii

W dniach 17-18 października odbyło  się szkolenie, które Fundacja Zwolnieni z Teorii zorganizowała  wraz z Google. Szkolenie  było podziękowaniem dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli  w ideę Olimpiady Zwolnieni z Teorii w ubiegłym roku szkolnym. W spotkaniu wzięły udział nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku – Małgorzata Konkol-Cioch oraz Izabela Łukasiewicz, które były opiekunami zespołów.

Google zaproponował szkolenie warsztatowe  „DESIGN THINKING Projektanci innowacji”, podczas którego wykwalifikowani trenerzy Googla uczyli kreatywnego myślenia oraz tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązań problemów.

Design Thinking jest metodą stosowaną w Google przy tworzeniu innowacyjnych produktów. To usystematyzowany proces zawierający w sobie kolejne etapy rozwoju pomysłu. Od początkowej idei do stworzenia prototypu.

Całodniowe warsztaty były okazją do poznania ciekawych ludzi, ich spojrzenia na różnorodne wyzwania  oraz  były okazją do wymiany doświadczeń.  Praca z osobami z wiedzą biznesową, techniczną, humanistyczną czy ścisłą pozwoliła nam, uczestnikom,  odnaleźć nowe drogi rozwinięcia  pomysłów i wspólnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Projektanci Innowacji to  warsztaty skierowane do wszystkich, którzy chcą nauczyć się kreatywnego myślenia w procesie projektowania nowych rozwiązań. Na pewno wykorzystamy nabyte umiejętności   w pracy z uczniami.

Małgorzata Konkol-Cioch i Izabela Łukasiewicz