Kolejny rocznik absolwentów I LO w Malborku

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, 30 kwietnia 2021 r., przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uczniowie czterech klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody, dyplomy, wyróżnienia i podziękowania dla Rodziców. Maturzyści z klas: politechniczno – architektonicznej, humanistyczno – prawnej, biomedyczno – biotechnologicznej i lingwistyczno – ekonomicznej, stając się absolwentami szkoły przyjęli gratulacje od dyrektor Hanny Lalak oraz od swoich wychowawców: Anny Majcher, Jowity Uniewicz, Joanny Lamkowskiej, Izabeli Łukasiewicz. Dyrektor szkoły odczytała również słowa skierowane do uczniów przez Radę Rodziców.

Trzydziestu ośmiu maturzystów odebrało świadectwa z wyróżnieniem oraz ufundowane przez Radę Rodziców pamiątkowe długopisy z grawerem. Wzór graweru to logo i pełna nazwa I LO w Malborku. Maturzyści złożyli również podpisy w honorowej księdze absolwentów, a unikatowe kubki zaprojektowane przez Samorząd Uczniowski będą przypominały im o dzisiejszej uroczystości.

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne gratulują jeszcze raz wszystkim absolwentom i ich Rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów w przyszłości !!!

Dorota Klofczyńska