Kolejny sukces ucznia naszej szkoły.

Gratulujemy Juliuszowi Szatkowskiemu zajęcia I Miejsca w I edycji Konkursu Europejskiego organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji I Biznesu w Gdyni. Nagrodą w konkursie był Indeks na dowolny kierunek studiów w WSAiB.

Do konkursu finałowego, który odbył się 02.04.2019 zakwalifikowało się pięcioro naszych uczniów, którzy pisali test w etapie szkolnym przed feriami zimowymi. Konkurs koordynował Zespół Języków Obcych ponieważ oprócz wiedzy o Unii Europejskiej uczestnicy musieli wykazać się znajomością języka angielskiego gdyż wszystkie pytania i odpowiedzi były właśnie w tym języku. W finałowym teście w siedzibie uczelni wzięło udział dwóch naszych uczniów z najwyższymi wynikami – Juliusz Szatkowski i Jan Zapolski-Downar a ich przeciwnikami byli uczniowie zakwalifikowani z wielu szkół województwa pomorskiego.