I LO w Malborku – najwyższy poziom edukacji prawnej w województwie pomorskim

Edukacja prawna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to z jednej strony upowszechnianie wiedzy prawniczej i kształtowanie umiejętności, które służą budowaniu postaw obywatelskich, z drugiej zaś strony to prowadzenie przedsięwzięć, które są ukierunkowane na przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

W roku 2018 z oferty edukacyjnej Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego skorzystały 102 placówki oświatowe z 34 różnych miejscowości. Współpraca Sądu Rejonowego w Malborku z I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza (w podsumowaniu Sądu Okręgowego w Gdańsku za rok 2018) została najwyżej oceniona dzięki czternastu spotkaniom młodzieży z udziałem przedstawicieli różnych zawodów prawniczych. Osiem z tych spotkań to wizyty sędziów i pracowników malborskiego Sądu Rejonowego w I LO, natomiast sześć z nich to wizyty uczniów I LO w Sądzie Rejonowym w Malborku. Jako publiczność młodzież I LO uczestniczy bowiem w rozprawach, by po ich zakończeniu porozmawiać z sędzią i zadać nurtujące pytanie, siąść za stołem sędziowskim, czy przymierzyć togę.

Edukacji prawnej ciąg dalszy: 5. POMORSKI TYDZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r.