Kolejny sukces !

Juliusz Szatkowski, Szymon Jarmołowski i Jan Zapolski-Downar zakwalifikowali się do
 FINAŁU REGIONALNEGO XIV edycji Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości, który odbędzie się  29 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

 Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości powstały z inicjatywy studentów aktywnie realizujących się w Studenckim Forum Business Centre Club, którzy chcieliby pomóc swoim młodszym kolegom oraz umożliwić im bardziej świadomy start w kolejny etap w swoim życiu. Zwycięzcy wojewódzkich finałów spotkają się w Białymstoku na finale ogólnopolskim. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie finałowego studium przypadku, który zostanie oceniony przez Panel Oceniający. W jego skład będą wchodzić m.in. profesorowie ekonomii oraz praktycy świata biznesu. Trzymamy kciuki za naszych uczniów!