Komunikat Dyrektora

NAUCZANIE HYBRYDOWE W DNIACH 17 – 28.05.2021 r.
W I LICEUM OGÓLNOKZTAŁCĄCYM
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBOKU

  DATA  NAUKA STACJONARNA    NAUKA ZDALNA
17.05.2021 r. poniedziałek2a3, 2b3, 2c3, 2d31a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4
18.05.2021 r. wtorek1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d42a3, 2b3, 2c3, 2d3
19.05.2021 r. środa2a3, 2b3, 2c3, 2d31a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4
20.05.2021 r. czwartek1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d42a3, 2b3, 2c3, 2d3
21.05.2021 r. piątek2a3, 2b3, 2c3, 2d31a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4
24.05.2021 r. poniedziałek1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d42a3, 2b3, 2c3, 2d3
25.05.2021 r. wtorek2a3, 2b3, 2c3, 2d31a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4
26.05.2021 r. środa1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d42a3, 2b3, 2c3, 2d3
27.05.2021 r. czwartek2a3, 2b3, 2c3, 2d31a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4
28.05.2021 r. piątek1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d42a3, 2b3, 2c3, 2d3