KOMUNIKAT !!! ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku szkoły dyrekcja I LO w Malborku informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się

 01 września 2021 r.:

  • dla klas pierwszych i drugich o godzinie 9:00 na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej; spotkania z wychowawcami klas ok. godz. 9:30

AULA:

Klasa I A

Klasa I B

Klasa I C

SALA GIMNASTYCZNA :

Klasa II A

Klasa II B

Klasa II C

  • dla klas trzecich o godzinie 10:30 na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej; spotkania z wychowawcami klas ok. godz. 11:00

AULA

Klasa III A3

 Klasa III B3

 Klasa III C3

 Klasa III D3

SALA GIMNASTYCZNA

Klasa III A4

Klasa III B4

Klasa III C4

Klasa III D4

Do czasu ukończenia prac remontowych dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną wprowadza dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 02 września 2021 r.
  • 03 września 2021 r.
  • 06 września 2021 r.
  • 07 września 2021 r.
  • 08 września 20221 r.

W dniach 09-10 września 2021r. odbędą się wycieczki edukacyjne, o których poinformują młodzież i Rodziców wychowawcy klas.

Dyrektor szkoły

Hanna Lalak