Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

1 września 2021 r. odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w I LO w Malborku. Ze względu na trwający w szkole remont uczniowie spotkali się z dyrekcją, nauczycielami i rówieśnikami w dwóch turach, w sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.

Dyrektor, Hanna Lalak, powitała szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych i ich rodziców, nauczycieli oraz absolwentów, którzy zawsze odwiedzają szkołę w tym uroczystym dniu. Zwróciła uwagę, że „pierwszy dzień września, dzień rozpoczęcia roku szkolnego, to data, która przypomina o bardzo ważnym wydarzeniu, jakie znamy z historii, z książek, z mediów i wspomnień starszych osób. To dzień, w którym rozpoczęła się najbardziej tragiczna dla narodu polskiego – II wojna światowa.”

Dyrektor, Hanna Lalak, życzyła, aby każdy z uczniów, zwłaszcza pierwszoklasistów, przeżył w Sienkiewiczówce wiele radosnych i twórczych dni, rozwinął swoje pasje i nawiązał trwałe relacje rówieśnicze. W obecności pocztu sztandarowego wręczyła wyróżnionym uczniom klas pierwszych legitymacje szkolne. Przekazała również życzenia od Ministra Edukacji i Nauki, Starosty Powiatu Malborskiego oraz od Rady Rodziców.

Wychowawcy klas zgodnie z zasadami rygoru sanitarnego spotkali się w grupach z uczniami, przekazując im wszystkie informacje związane z organizacją pracy szkoły w pierwszych dniach września 2021 r.