Kontynuacja projektu Uczelnie- Szkołom -o finansach z NBP w I LO w Malborku !

W ramach kontynuacji projektu Uczelnie- Szkołom -o finansach z NBPodbyły się dwie lekcje online przeprowadzone przez wykładowców Politechniki Gdańskiej.

Pierwsza z nich –Moje talenty i kompetencje a sytuacja na rynku pracyodbyła się 30 października i dotyczyła tzw. kompetencji „miękkich” i ich wpływu na rekrutację pracowników. Kolejna zaś odbyła się 6 listopada i poruszała temat – Finanse osobiste XXI wieku.

Celem wykładu było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zarządzania finansami oraz racjonalnego korzystania z usług finansowych, zwłaszcza w czasie pandemii.

Izabela Łukasiewicz