Kreatywny Przedsiębiorca

Dnia 23 maja klasa 1d wzięła udział w warsztatach ”Kreatywny przedsiębiorca” odbywających się na Politechnice Gdańskiej. Organizatorzy podzieli uczniów na grupy, których celem było utworzenie prototypu dowolnego produktu, dbając o jego odpowiednią cenę, marżę oraz innowacyjność. Jedynymi ograniczeniami były dostępne materiały a także czas – na wykonanie zadania przeznaczone było zaledwie 30 min. Po prezentacji wszystkich produktów oraz głosowaniu, jednogłośnie zwycięzcą ogłoszono grupę, która zaprojektowała wózek dziecięcy. Na zakończenie warsztatów wszystkich uczestników nagrodzono upominkami.