REGULAMIN RAJDU PIESZEGO MALWIRA pod hasłem ” MALBORK MOJE MIASTO”

1.ORGANIZATORZY – nauczyciele wychowania fizycznego i przyjaciele

 1. PATRONAT HONOROWY – Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców

3.CELE RAJDU:

 • popularyzacja turystyki pieszej
 • integracja środowiska szkolnego
 • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
 • świetna zabawa

4.Warunki uczestnictwa:

 • w rajdzie biorą udział wszyscy uczniowie I nauczyciele naszej szkoły
 • tematem tegorocznej Malwiry jest „ Malbork moje miasto”- prezentacja klas na podstawie wybranej legendy związanej z miastem Malbork (ubiór, totem)
 • quiz – historia i teraźniejszość miasta Malborka (15-20 pytań / dwóch reprezentantów z klasy)
 • sport – 3 konkurencje sportowe
 • uczestnicy rajdu wpłacają 2,50 zł do skarbnika klasy, który do 04.06.2018 przekazuje pieniądze do n-li wf

 

5.TERMIN I TRASA RAJDU

                Rajd odbędzie się 06 czerwca 2018 w godzinach 8.00 – 13.30

                Trasa rajdu-  I LO – Osiedle Południe – Wielbark – Nogatem do amfiteatru – Stadion CAW (OSiR) około 8 km

 

6.PODCZAS RAJDU ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ

 

 • miłą zabawę
 • nagrodę za frekwencję i za współzawodnictwo
 • kiełbaski, bułki

 

 

 

7.PROGRAM RAJDU:

               8.00 Zbiórka na boisku szkolnym/ Przedstawienie celu rajdu, omówienie trasy i zasad bezpieczeństwa

               8.20 Bicie rekordu wspólnego czytania „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

               8.45 Wyjście uczestników

 W trakcie przemarszu na odcinku Przystań żeglarska – amfiteatr akcja sprzątania pt. „POSPRZĄTAJMY EUROPĘ

              10.30 – 13.00 Prezentacje klas / wykonanie przygotowanej wcześniej scenki na podstawie wybranej legendy /                        konkursy sportowo-rekreacyjne, pieczenie kiełbasekprzy ognisku.

            – Nina Kusiak i jej pasja ?