Lekcje ratownictwa medycznego w I LO

To już drug rok, kiedy klasa 2c/4 uczestniczy w lekcjach ratownictwa medycznego.

W pierwszej klasie zajęcia były prowadzone przez Pana Piotra Śremskiego, który na co dzień jest ratownikiem medycznym. Dzięki tym lekcjom uczniowie mieli możliwość poznać obsługę defibrylatora AED czy nauczyć się poprawnej resuscytacji na fantomach.

W nowym roku szkolnym mamy nową nauczycielkę – Panią Magdalenę Adamską, która jest ratownikiem medycznym, a ponadto koordynuje w Malborku działaniami wolontariuszy w Malborskim Centrum Wolontariatu. Uczniowie są bardzo zaangażowani w nabywanie praktyki, którą mają szansę wykorzystać prowadząc warsztaty z dziećmi w przedszkolach czy w szkołach podstawowych.

Kolejną szansą na wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce był ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY, w którym wzięli udział uczniowie klasy 2C/ 4.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000r. z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto obchodzimy 12 września. Ma ono na celu uświadomienie jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ale także jej praktyczną naukę. Warto przypomnieć, że udzielanie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem, ale też powinno wynikać ze zwykłej potrzeby serca.

14 września w naszej szkole klasa 2c4 pod nadzorem wychowawcy – Pani Joanny Jasińskiej, zorganizowała Dzień Pierwszej Pomocy. W obchodach brały udział klasy: 1a4, 1b4, 1c4 oraz 2c3. Miały one charakter praktycznych warsztatów z pierwszej pomocy.

Przygotowanych zostało sześć stanowisk, przy których uczniowie uczyli się m. in. tego, w jaki sposób opatrywać rany lub złamania oraz jak prowadzić akcję ratunkową przed przyjazdem karetki pogotowia. Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji wszelkiego rodzaju materiały opatrunkowe, ale też fantomy, na których uczyli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do nauki przyłączyli się także nauczyciele, z którymi klasy miały aktualnie zajęcia. 

Obchody zostały przygotowane w pełnym reżimie sanitarnym, więc przybliżono uczestnikom techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z zachowaniem bezpiecznych odległości.

Antonina Klimkowska kl.2c/4