Olimpiada „Zwolnieni z Teorii” w Sienkiewiczówce!

Po raz kolejny nasza szkoła włącza się w Olimpiadę „Zwolnieni z Teorii”. Tym razem, o możliwościach jakie daje realizacja projektu społecznego, przekonywała uczniów tegoroczna maturzystka z Wrocławia – Maja Geroska.

„Zwolnieni z Teorii” powstali jako odpowiedź na brak u młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, praktycznych kompetencji, co z kolei utrudnia im znalezienie pierwszego zatrudnienia. W badaniach pracodawcy wskazują, że brakującymi, a pożądanymi umiejętnościami są m.in. praca w zespole czy skuteczna komunikacja. Podczas udziału w programie uczestnicy mają za zadanie trenować te umiejętności, robiąc w rzeczywistości swój projekt społeczny. Jednocześnie, doskonaląc się w praktyce działają na rzecz innych. Godna inicjatywa!

Sienkiewiczówka ma ogromne sukcesy w rankingu szkół „Zwolnieni z Teorii 2020” – 1 miejsce w Województwie Pomorskim oraz 21 miejsce w Polsce! W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zrealizowali 7 projektów społecznych. Liczymy na jeszcze większe zaangażowanie w roku bieżącym! Trzymam kciuki za kolejne ciekawe projekty!

Izabela Łukasiewicz