Maraton Czytelniczy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

Po raz siódmy ruszył „Maraton Czytelniczy”, ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z różnorodną literaturą na przestrzeni kilku miesięcy.

Do konkursu zgłosiło się trzynaście osób z klas: 1a, 1b, 2c i  3a4 . W teście pierwszym,  który uczniowie rozwiązywali w czytelni szkolnej w dniu 12. 10. 2021 roku,  uczestnicy musieli wykazać się znajomością książki Stanisława Lema „Katar”. Jak się okazało uczniowie mierzyli się z dość trudnym testem. Jednak nie zrażają się i już przygotowują się do czytelniczych zmagań, wypożyczając kolejną lekturę – „Imperium”.    Ryszarda Kapuścińskiego.

O popularności konkursu w Sienkiewiczówce  niech świadczy fakt, że wśród „maratończyków”  są uczennice biorące udział po raz trzeci – Julia Wiśniewska, Julia Jendernalik  oraz Weronika Wieliczko, wszystkie z klasy 3a/4.

Pierwszy test za nami! Dziękujemy Wam, czytelnikom za udział i życzymy wytrwałości w zmaganiach z kolejnymi lekturami.  Jako nauczyciele bibliotekarze, zachęcamy wszystkich do poznania ciekawej literatury.

Izabela Łukasiewicz

Leokadia Prędota