Maria Seibert – Nauczycielem Pomorza 2020 w konkursie marszałka województwa pomorskiego!!!

Maria Seibert została Nauczycielem Pomorza 2020. Kapituła przyznała tę nagrodę za rozwijanie talentów wokalnych i wrażliwości muzycznej uczniów naszego liceum!Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego został zorganizowany po raz piąty. Celem jest uhonorowanie najlepszych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych z Pomorza.

Jury na podstawie zgłoszeń wybrało 10 nauczycieli, spośród których następnie wyłoniło pięcioro laureatów konkursu. Ten najważniejszy tytuł – Nauczyciela Pomorza 2020 – otrzymała Maria Seibert, doskonale znana wychowawczyni muzycznych talentów w ramach Studia Wokalnego Balbiny w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. W marszałkowskim konkursie brano pod uwagę pracę pani Marii wI Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, gdzie uczy muzyki i prowadzi zajęcia artystyczne, a uczniowie zdobywają nagrody w konkursach wokalnych.

Tegoroczny finał konkursu musiał odbyć się zdalnie. Wyniki ogłosił online Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego: Jestem pełen uznania dla pani aktywności, energii i pasji do muzyki przekazywanej kolejnym rocznikom uczniów. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w działania na rzecz integracji wspólnoty lokalnej – powiedział Mieczysław Struk. – Rzesze pani wychowanków są dowodem na to, że budowaniu w uczniach wiary we własne możliwości może towarzyszyć radość i że zawsze warto realizować własne pasje i podążać za marzeniami.

Maria Seibert jako pierwsza z powiatu malborskiego otrzymała tytuł Nauczyciela Pomorza w marszałkowskim konkursie.

Do konkursu Marię Seibert nominowała dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Hanna Lalak: Nominacja była czymś oczywistym, ponieważ Maria Seibert jest nauczycielem, który ma wielkie osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Poza standardową pracą pedagogiczną realizuje wiele inicjatyw pozalekcyjnych – mówi Hanna Lalak, dyrektor I LO w Malborku. – To ona jest autorką innowacji pedagogicznej, w ramach której rozwija zamiłowanie uczniów do dziennikarstwa. Razem tworzą audycję “Młodzieżowy Bigos”. Prowadzi zespół szkolny “Parafraza”, zorganizowała warsztaty dziennikarsko-teatralne w Bieszczadach, gdzie uczniowie spotkali się z młodzieżą z Ukrainy. No i jej dziełem jest też między innymi świetnie przyjęta “Rock Opera Krzyżacy Junior”. Dokonań jest o wiele więcej, dlatego cieszę się, że pani Maria została za to doceniona.

Gratulujemy!!!