Maria Seibert – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku  upamiętnia „Młody Las”, organizację  uhonorowaną tytułem „Zasłużony dla Miasta Malborka”.

20 czerwca 2022 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta przyznano najwyższe lokalne wyróżnienie – „Zasłużony dla Miasta Malborka”. Radni zdecydowali o uhonorowaniu Związku Polaków „Młody Las” i jak czytamy w uzasadnieniu – 5 maja 2021 r. minęła 80 rocznica powstania  organizacji, której celem była przede wszystkim tajna oświata, podtrzymywanie ducha polskości i przeciwdziałanie germanizacji młodzieży polskiej przywiezionej na roboty przymusowe, jak również działalność propagandowa, sabotażowa i wywiadowcza skierowana przeciwko Niemcom.

Tytuł „Zasłużony dla miasta Malborka”  w imieniu wszystkich nieżyjących już a działających wtajnej organizacji  odebrali  przedstawiciele stowarzyszenia „Młody Las”: Kazimierz Cybulski – prezes Zarządu Głównego oraz Maria Seibert – prezes oddziału malborskiego,   która pracując w Sienkiewiczówce   propaguje wśród uczniów  działalność tej  organizacji, podkreślając trudności z jakimi musieli zmierzyć się młodzi konspiranci. Ich działalność była przykładem wielkiego patriotyzmu i dlatego tak istotna jest o nich pamięć.

Nasi uczniowie, dzięki pani Marii Seibert, aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych ku czci „Młodego Lasu”.

            Należy przypomnieć, iż Maria Seibert  została uhonorowana w 2015 roku tytułem „Zasłużony dla Miasta Malborka” za działalność na rzecz „Młodego Lasu”.