Sienkiewiczówka w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2022.

Już 20 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych korzysta ze wsparcia nauczycieli rozwijających ich kompetencje przyszłości. Zaangażowanie to doceniają organizatorzy Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, ogłoszonego podczas Wielkiego Finału, który zgromadził w Warszawie prawie 3 tys. osób.

            Ranking powstaje w oparciu o zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcia kształtujące kompetencje przyszłości 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja i jako  jedyny w Polsce klasyfikuje szkoły średnie nie po wynikach matur, lecz po ich zaangażowaniu w przedsięwzięcia.  Uczniowie realizują prawdziwe projekty społeczne, rozwijając praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym, po ukończeniu których uzyskują certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Projekt Managment Institute ATP.

             Ranking obejmuje w tym roku aż 371 szkół z całej Polski. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku od sześciu lat włącza się aktywnie w realizacje projektów, w tym roku  zajmując 181 miejsce.

            Fundacja Zwolnieni z Teorii opracowując  ranking, pragnie  uhonorować zasługi szkół, które zauważają wartość w pozyskiwaniu praktycznych umiejętności obok wiedzy z podręczników, dając młodzieży przestrzeń do działania społecznego.

            Wartością dla Sienkiewiczówki jest pozyskiwanie  praktycznych umiejętności obok wiedzy z podręczników, dając przy tym  młodzieży przestrzeń do działania społecznego.

Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w olimpiadę i już zachęcamy kolejne zespoły!

Izabela Łukasiewicz