Marzec, wiosna i biotechnologia!

Zaplanowana wycieczka do nowoczesnego budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) klasy II C (o profilu biomedycznym i biotechnologicznym) I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku odbyła się 19 marca 2019 r. Uczniowie zwiedzili doskonale wyposażone laboratoria i pracownie. O zagadnieniach biomedycznych, bio-molekularnych i ich zastosowaniu w biotechnologii rozmawiał z młodzieżą profesor Stanisław Ołdziej, prodziekan Instytutu Biotechnologii UG i kierownik Pracowni Struktury Biopolimerów. Dzięki profesorowi uczniowie przekonali się, jak wygląda hodowla roślin in-vitro i jak naukowcy poprawiają jakość życia i zdrowia.

Wychowawca klasy, Dorota Klofczyńska