Męski dzień – 30 września

Jak co roku, 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. I tym razem dziewczęta nie zapomniały o swoich kolegach. W całej szkole pojawiły się drobne upominki oraz życzenia. Ponadto kilka klas z każdego rocznika zdecydowało się na świętowanie w formie wyjazdu
do tczewskiego kina. Ale na tym nie koniec! O naszych chłopcach pamiętał również Samorząd Uczniowski, którego członkowie odwiedzili każdą z klas w trakcie lekcji
z życzeniami i słodyczami dla świętujących. Podobną wizytę złożyło w naszym liceum również kilkoro członków Młodzieżowej Rady Miasta. Obchody Dnia Chłopaka w naszej szkole można już z pewnością uznać za tradycję. Dziękujemy!

Zespół redakcyjny