Młodzieżowe Spotkania z Medycyną w I LO w Malborku.

Nauka w klasach o profilu biomedycznym i biotechnologicznym w I LO w Malborku łączy się z udziałem młodzieży w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską  i Gdański Uniwersytet Medyczny  w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.

            Okres nauczania zdalnego wprowadził do naszej szkoły nową jakość w postaci wirtualnych spotkań z ciekawymi ludźmi. Dnia 19 października 2021 roku nasi uczniowie zostali zaproszeni do wysłuchania następujących wykładów transmitowanych za pomocą programu ZOOM:

–  „Co kryje układ limbiczny?” – wykład prowadził Paskal Czubacki, uczeń klasy trzeciej V LO w Gdańsku;

– „Szczepienia – szansa czy zagrożenie?” – wykład prowadził dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych;

– „Prawda i mity o padaczce” – wykład poprowadziła prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej GUMed, konsultantka wojewódzka w dziedzinie neurologii dziecięcej.

            Wszystkich wykładów młodzież wysłuchała z dużym zainteresowaniem, zdobywając tym samym wiedzę przydatną do dalszej edukacji. Dziękujemy organizatorom Młodzieżowych Spotkań z Medycyną za umożliwienie uczestnictwa w konferencji.