Współpraca Sienkiewiczówki z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa.

7 października Hanna Lalak, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, podpisała porozumienie o współpracy  z prodziekan  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku, Panią Ewą Szczepkowską.

             W ramach współpracy uczniowie będą mieć możliwość uczestniczenia m. in. w wykładach, prelekcjach, konferencjach czy wizytach studyjnych w wybranych instytucjach. Kontakt naszych uczniów z pracownikami naukowymi oraz ze studentami nie tylko wzbogaci ich wiedzę, ale przede wszystkim pozwoli na zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

            Na mocy porozumienia nasi uczniowie wysłuchają interesujących wykładów dotyczących na przykład bezpieczeństwa informacji, detektywistyki i wywiadu gospodarczego, neuropsychologii czy  psychologii emocji. Inauguracyjny wykład został zaplanowany na początek grudnia br.