NABÓR 2020

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Wciąż bezkonkurencyjne – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku – łączy nowoczesną formułę edukacji z 75-letnią tradycją szkoły.

WYMAGAMY, POMAGAMY, WSPIERAMY. Wymagając, odkrywamy predyspozycje naszych uczniów i równocześnie pomagamy wypracować wysoki wynik na egzaminie maturalnym. Nasi absolwenci zdobywają indeksy najlepszych uczelni w kraju. Są również doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach zagranicznych. Wciąż pozostajemy więc szkołą skuteczną
i mamy czym się chwalić! Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku zdają egzamin maturalny z wynikami wyższymi niż średnie krajowe i najwyższymi w powiecie malborskim. Jako jedyna szkoła w Malborku znaleźliśmy się wśród wyróżnionych Srebrną Tarczą 2020 liceów w Polsce, zajmując w rankingu miesięcznika  Perspektywy dwudzieste szóste miejsce w województwie pomorskim. Głównym kryterium we wspomnianej klasyfikacji są wyniki matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Srebrna Tarcza symbolizuje utrzymywanie właściwych standardów nauczania i dobre miejsce wśród najlepszych polskich liceów ogólnokształcących.

Łącząc tradycję z nowoczesnością wspieramy aktywność naszych uczniów.
SZKOŁA TO MY! I Liceum Ogólnokształcące w Malborku na co dzień bowiem tętni życiem. Swoją realizację znajdują tutaj liczne przedsięwzięcia zarówno uczniowskie, jak i nauczycielskie: wyjazdy integracyjne, międzynarodowe wymiany młodzieży, realizacje projektów społecznych, aktywne uczestnictwo w warsztatach naukowych i ćwiczeniach laboratoryjnych, koncerty charytatywne, wystawy prac plastycznych, festiwale filmowe, debaty społeczne, spektakle teatralne, konkursy wokalne, wystawy fotograficzne etc. Prowadzimy systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi, którzy zdobywają tytuły laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad artystycznych i przedmiotowych.

Jeśli więc chcesz się rozwijać i solidnie przygotować do matury, jeśli cenisz sobie przyjazne relacje koleżeńskie, a ponadto jesteś zwycięzcą w szkolnych konkursach i rozwijasz swoje pasje artystyczne lub działasz w wolontariacie, jeśli poszukujesz swojego miejsca
w szkole, to I Liceum Ogólnokształcące w Malborku jest szkołą dla Ciebie!!!

Dyrektor szkoły – Hanna Lalak