NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

Mamy przyjemność poinformować, że dwaj absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza: Michał Zdziennicki oraz Jan Zapolski-Downar zostali wyróżnieni Nagrodą Starosty Powiatu Malborskiego dla najlepszego absolwenta liceum. Nagrody te przyznawane są co roku na wniosek kapituły po przeanalizowaniu wniosków i kandydatur zgłoszonych przez dyrektorów wszystkich szkół średnich w dwóch kategoriach: nagroda dla najlepszego absolwenta oraz nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Jesteśmy niezmiernie dumni, że w tym roku obydwie nagrody przypadły uczniom naszej szkoły i chcielibyśmy przybliżyć ich sylwetki oraz dokonania.

            Michał Zdziennicki to człowiek wielu talentów, a jego zainteresowania znacznie wykraczają poza tradycyjny program nauczania. Już od pierwszych dni swojej edukacji w liceum starał się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i miasta, prowadząc blok tematyczny w audycji Młodzieżowy Bigos, a także uczestnicząc w imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, np. uroczysta gala wręczenia Henryków. Wraz z koleżankami i kolegami w ramach realizacji jednego z projektów MBOJ Michał Zdziennicki  zorganizował w naszej szkole młodzieżowy Talent Show. Był także jednym z wolontariuszy inicjatywy Restart Młodości.

Michał Zdziennicki wykazywał się nieprzeciętnymi zdolnościami z fizyki, matematyki oraz informatyki. Warto nadmienić, że dwukrotnie, w klasie drugiej i trzeciej,  wygłosił wykład Szczególna teoria względności  podczas Uczniowskiej Konferencji Naukowej na Politechnice Gdańskiej. Przez całe trzy lata Michał aktywnie uczestniczył w programie Zdolni z Pomorza. Wraz ze swoją grupą projektową stworzył prototyp oprogramowania mającego sterować rojami dronów, który został zaprezentowany w Polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Jest też współtwórcą projektu After Graduation, który dotyczył ofert pracy, stażu i wolontariatu w całej Polsce. Za sprawą projektu uczniowie zorganizowali też Młodzieżowe Dni Przedsiębiorczości wraz z warsztatami i wykładami w różnych miastach na terenie całej Polski.

Na szczególną uwagę zasługują również zainteresowania muzyczne i talent wokalny Michała. Jako uczeń liceum zrealizował wiele projektów artystycznych, współtworzył zespół 4M, był członkiem zespołu wokalnego Balbiny, zespołu Open Bottle Records. Z dużym zaangażowaniem wcielił się Michał także w rolę Zbyszka z Bogdańca w rock operze Krzyżacy, odnosząc artystyczny sukces.

Dyrekcja i grono pedagogiczne I LO w Malborku
serdecznie gratulują nagrodzonym absolwentom