Nasz uczeń STYPENDYSTĄ!

20161128_130424Ogłaszam wszem i wobec, że uczeń klasy 2c, DAWID MARCIN ZAKRZEWSKI otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW na rok szkolny 2016/2017. Cenną nagrodę uczeń odebrał z rąk Pomorskiej Kurator Oświaty, Pani Moniki Kończyk.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nie lada osiągnięcie. Przyznano je Dawidowi Zakrzewskiemu za promocję z wyróżnieniem, najwyższą w szkole średnią ocen (5.56). Uczeń wykazał się również szczególnymi uzdolnieniami w jednej z dziedzin wiedzy, zajął wysokie miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Moje miasto, moja straż”.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego oraz całe grono pedagogiczne serdecznie gratulują Dawidowi i życzą dalszych sukcesów w osiąganiu wyznaczonych celów, by dojść na swój szczyt!

oprac. Monika Pozorska