Nową tradycję czas zacząć… – POLONEZ I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w centrum miasta

28 lutego, w ostatnim dniu karnawału, maturzyści I Liceum wybrali się na plac Kazimierza Jagiellończyka w Malborku, by wytańczyć najlepsze wyniki maturalne. To nie był jedyny powód ciekawej inicjatywy. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku pragnie rozpocząć nową tradycję i zintegrować się ze społecznością lokalną.  

Reprezentacyjny polski taniec narodowy przy fontannie w Malborku śledziły wszystkie lokalne media,  obserwowali mieszkańcy Malborka i okolic, co niewątpliwie wpłynęło na podniosły charakter chwili.

Dyrekcja oraz uczniowie I LO w Malborku z całego serca dziękują PANU JACKOWI SUCHIŃSKIEMU, który poświęcił swój wolny czas i energię, by nauczyć młodzież tańca. To właśnie dzięki Panu Jackowi nasz układ poloneza przybrał profesjonalny kształt.

oprac. Monika Pozorska