Odwiedzamy Muzeum Miasta Malborka

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły skorzystali z zaproszenia Muzeum Miasta Malborka. Tym razem przenieśli się do czasów, kiedy w naszym mieście mieszkali katolicy, ewangelicy oraz Żydzi, czyli do końca XIX i początków XX wieku.  

Wystawa pt. „Widzialni, trochę zapomniani” jest poświęcona stuletniej historii malborskiej gminy żydowskiej. Uczniowie zobaczyli przedmioty codziennego użytku, z których korzystali dawni mieszkańcy zajmujący się działalnością handlową, prowadzący różne przedsiębiorstwa. Nadmienić należy, że wystawa została umiejscowiona w willi Arnolda Flatauera,  zamożnego żydowskiego kupca i radnego miejskiego. O jego rodzinie opowiadają liczne fotografie.

 Muzealną ekspozycję tworzą różnorodne artefakty kultury ze zbiorów Archiwum Państwowego w Malborku, Archiwum Państwowego w Gdańsku, oraz Muzeum Miasta Malborka i kolekcjonerów.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszego muzeum!