Ogólnopolski etap Olimpiady Historycznej

Dwóch uczniów I Liceum dostało się do ogólnopolskiego etapu Olimpiady Historycznej. Są to Jan Zapolski-Downar, uczeń klasy 3A i Juliusz Szatkowski, uczeń klasy 3D.

Zajęli oni kolejno 4 i 8 miejsce w etapie okręgowym. 

Olimpiada Historyczna to konkurs przedmiotowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Składa się on z 3 etapów. Szkolnego, okręgowego oraz ogólnopolskiego. W pierwszym etapie uczniowie musieli napisać prace w jednej z sześciu wybranych specjalizacji:

  • Historia Starożytna 
  • Historia Średniowiecza 
  • Historia Nowożytna 
  • Historia XIX wieku 
  • Historia XX wieku 
  • Historia parlamentaryzmu 

Jan Zapolski-Downar zdecydował się na historie XX wieku i pracę na temat sprawy polskiej na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej”, Juliusz Szatkowski zaś na temat rewolucji przemysłowej w XIX wieku i jej skutków. 

W etapie okręgowym uczniowie ponownie pisali prace pisemne na 1 z 6 wybranych tematów, oraz odpowiadali na pytania komisji z zakresu wybranych specjalizacji. Jan Zapolski-Downar zdecydował się na prace o epoce stalinowskiej w Polsce, a Juliusz Szatkowski pisał o wiośnie ludów. Następnie wzięli udział w etapie ustnym. Jan skończył z 4 lokatą w województwie, a Juliusz Szatkowski z 8. 

Finały już 2 kwietnia! Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów!