Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych już ruszył

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu o stypendia do
zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2022-2024. Konkurs skierowany jest dla
uczniów szkół ponadpodstawowych urodzonych między 1 stycznia 2005 a 31 lipca 2006 r.


Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata to organizacja działająca w Polsce od wielu lat. Co
roku poprzez swój program stypendialny wysyła uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na
dwuletnie stypendia do prestiżowych szkół prywatnych na całym świecie. Stypendia pokrywają do
100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia, a ich wysokość jest uzależniona od
indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Ponadto dają one możliwość rozwijania swoich
pasji oraz ułatwiają późniejszą rekrutację na wymarzone studia. Wśród licznych absolwentów
Towarzystwa znajdują się naukowcy, pisarze, nauczyciele, działacze społeczni czy przedsiębiorcy.
Stypendium to niepowtarzalna szansa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, aby zmienić
swoje życie i rozwijać się w wybranym kierunku. Dzięki wyjazdowi zyskałam niepowtarzalne
doświadczenia, ale przede wszystkim sieć fantastycznych przyjaciół. Wśród absolwentów można
zawsze znaleźć kogoś, kto służy radą prywatną lub zawodową. Wiem też, że w każdym miejscu na
świecie znajdę znajomego, u którego mogę się zatrzymać. Stypendium dało mi wiele, dlatego po tylu
latach wciąż jestem zaangażowana w organizację kolejnego konkursu – aby dać tę samą szansę
kolejnym pokoleniom. – mówi Dominika Kampa, koordynatorka konkursu z ramienia Towarzystwa
Szkół Zjednoczonego Świata.
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata jest afiliowane przy międzynarodowej organizacji
United World Colleges (UWC), która została niedawno nominowana do pokojowej Nagrody Nobla za
promowanie pokoju na świecie poprzez edukację młodzieży.
Szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym oraz ruchu UWC można znaleźć na stronie
www.uwc.org.pl
Zapraszamy również na stronę Facebook Towarzystwa, gdzie na bieżąco można znaleźć
relacje stypendystów ze szkół, jak również najnowsze osiągnięcia absolwentów:
https://www.facebook.com/uwc.polska.tszs/