Wycieczka do Iławy w roku szk. 2009/2010

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego jest coroczny wyjazd drugoklasistów z profilu biologiczno-chemicznego do Stacji Limnologicznej Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jeziorak. Odbywają się tam zajęcia z zakresu ekologii i ochrony wód, głównie dla studentów tej uczelni. Dzięki staraniom pana Andrzeja Furyka, pomysłodawcy i wieloletniego organizatora, mogą w […]

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku szkoły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dot. termomodernizacji budynku szkoły 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 (nazwa firmy i adres zamawiającego) 2.   Przetarg nieograniczony nie przewyższający kwoty określonej w art. 11 ust.1 pkt 8 (określenie trybu zamówienia) 3.  www.zso.malbork.com (adres strony internetowej na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj więcej