Pamięci Absolwenta – Matura 1953

21 lipca 2011r. odszedł Tadeusz R. Bronowski Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, po ukończeniu Politechniki Gdańskiej inżynier architekt.

 

 

O sobie pisał: „Wojna zwolniła mnie od pełnego zaliczenia trzech klas i dopiero od czwartej zaczęło się systematyczne odrabianie lekcji skończone w malborskim Liceum. Lekcję życia odrabiałem mniej systematycznie i bywałem kierownikiem budowy, projektantem, urbanistą, urzędnikiem, nauczycielem, dyrektorem i co bywało częściej podwładnym. Wiosłowałem, żeglowałem i prowadziłem łodzie motorowe, wędkowałem, polowałem, grałem w karty…”

Tadeusz R. Bronowski był także autorem wielu wierszy, opowiadań i powieści „ Wypędzeni”(2006), które publikował dla Stowarzyszenia Bronowskich herbu Korab „Pobratymstwo” i jako jego założyciel.

Z wrażliwości serca, z bystrej obserwacji świata, z zainteresowania historią, z głębokiej religijności, z tęsknoty za Wołyniem, gdzie sięgały Jego korzenie,  z umiłowania natury powstawały utwory Tadeusza  R. Bronowskiego adresowane do rodziny, przyjaciół, znajomych…

Przekazywał swoją twórczość bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im . Henryka Sienkiewicza w Malborku jako Absolwent, który współtworzył historię Szkoły, który utożsamiał się z Nią biorąc udział w Zjazdach Absolwentów.

Żegnamy Tadeusza R. Bronowskiego a wszyskim, którzy Go znali i tym, którzy zechcą Go poznać i zrozumieć z pomocą pozostawionej „iskry natchnienia”( jak pisał) dedykujemy fragment Jego wiersza „ Jeżeli…”:

„Stańcie żurawie. Jeszcze chwilka mała,

Ja z wami, na zawsze, wybieram się właśnie.

Porzucę ziemię, ulecę wysoko,

Czuję dreszcz straszny, jakby spazm radosny,

Żegnajcie!”


Twórczość Tadeusza R. Bronowskiego:

zbiory poetyckie: „Margines deski kreślarskiej”, „Rymy przyprószone siwizną”, „Karta seniora-wyznania osobiste”

zbiory opowiadań:  „Nieuchwytny urok myślenia w lesie”, „Trop ku ciemności”, „Dwa dni przed końcem świata”

– powieść: „Wypędzeni”

– monografia: „Koło łowieckie Orla Jucha w Ełku 1958-2008”

gazetka Pobratymstwa Bronowskich: „Wieczórki” (152 numery pod redakcją Tadeusza R. Bronowskiego)

 

Rodzinie  przekazujemy kondolencje.

 

W imieniu  absolwentów Liceum

Ogólnokształcącego im. Henryka

Sienkiewicza w Malborku

Krystyna Gozdur