POMORSKIE FORUM EDUKACJI

           Przez ostatnie kilka miesięcy polski system edukacji spotkało wiele niecodziennych sytuacji i zmian – majowy strajk nauczycieli , pojawienie się podwójnego rocznika… Dotykają one nas wszystkich – nauczycieli, pracowników administracji i młodzież uczącą się w szkołach – dlatego ważne jest, aby o tych problemach rozmawiać i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Właśnie to stało się jednym z głównych celów kolejnej, już ósmej edycji Forum Pomorskiej Edukacji, która odbyła się 11 października. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Malborka mieli okazję wziąć udział w tym wydarzeniu.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem przewodnim „2019 Rok Wolności i Solidarności”, a jej prowadzącym był pan Jacek Naliwajek. Jako pierwszy wystąpił pan marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Przywitał on gości – uczniów i nauczycieli z całego Pomorza – i wprowadził obecnych w tematykę spotkania. Po nim na scenę wkroczył prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o wyzwaniach dla edukacji, głównych przeszkodach w rozwoju polskiego szkolnictwa, i możliwych sposobach przezwyciężenia ich. Później Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP, podsumował Pomorską Samorządową Debatę Edukacyjną i przedstawił płynące z niej wnioski oraz postulaty. Następnie miejsce miała krótka przerwa, w trakcie której uczestnicy Forum mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego w foyer teatru. Drugą część spotkania, w której przedstawione zostały dobre praktyki edukacyjne w bieżącym roku, rozpoczęła Sylwia Owsińska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. Opisała ona zorganizowane przez uczniów Dni Patrona, w trakcie których młodzież uczestniczyła w licznych spotkaniach, wycieczkach do muzeów oraz tworzyła własne projekty na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy – wszystko pod hasłem wolności. Po niej wystąpiły dwie uczennice gdańskiego IX LO, Janina Gulińska i Zuzanna Ostręga. Przedstawiły one działanie samorządu uczniowskiego w ich szkole, współpracę podejmowaną między placówkami w całej Polsce, a także ideę „pomocy koleżeńskiej”, mającej w tym liceum długą historię działania. Następny młody człowiek, Dominik Cirocki, opowiedział zaś o inicjatywie Młodzieżowej Akademii Teatralnej.

Trzecią częścią spotkania, niecierpliwie wyczekiwaną przez wielu przybyłych, była Gala IV edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza”, w ramach którego wybrany spomiędzy wielu zgłoszonych kandydatów został najlepszy pedagog w województwie. Wyróżnienia otrzymali Sylwia Anna Kaszuba, Halina Maria Mechler, Seweryn Murawski i Gabriel Wołosewicz, zaś główną nagrodę wygrał Maciej Cyrta, nauczyciel historii, religii i wiedzy o teatrze z XX LO w Gdańsku. Wymieniona wyżej Młodzieżowa Akademia Teatralna to projekt właśnie jego autorstwa, a jego uczestnicy mieli niezwykłą szansę wystąpienia na deskach Teatru Muzycznego z własnym przedstawieniem pod tytułem „Znaki czasu”, podejmującą wiele problemów frapujących współczesne społeczeństwo: problemy z emocjami, wolność, przemijanie, konsumpcjonizm… Występ ten nie był jednak ostatnim artystycznym przeżyciem dla obecnych; po godzinnej przerwie zostaliśmy zaproszeni na oryginalny, gdyński musical „Wiedźmin”, oparty na bestsellerowej serii Andrzeja Sapkowskiego.

Dzień ten, choć długi, nas nie tylko z pozytywnymi wrażeniami, ale dało również odpowiedzi na temat realnych działań prowadzonych przez szkoły w naszym województwie, mające na celu polepszenie poziom nauczania i dostęp do wiedzy. Najważniejsze w problemach jest to, aby o nich rozmawiać, i szukać dobrych rozwiązań – a inicjatywy takie jak Forum Pomorskiej Edukacji zdecydowanie do tego prowadzą.

Weronika Czermak II B