LIGA TRUDNYCH ZADAŃ 2019/2020

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborka korzystają po raz kolejny z zaproszenia do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Pomorska Liga Zadaniowa służy popularyzacji przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze). We wtorek, 22 października 2019 r., uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku przystąpią do rozwiązywania testów z matematyki i z biologii. Podczas drugiego dnia I etapu kwalifikacyjnego konkursu, 23 października 2019 r., rozwiązywać będą testy z fizyki oraz kompetencji społecznych. Ostatniego dnia, 24 października 2019 r., przystąpią do rozwiązywania testów z chemii oraz informatyki.

Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi zadaniowej przed nami. Ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu nastąpi w terminie do 29 listopada 2019 r.